01
01 چيرۆکی

ا)

مایک بەیانان کاتژمێر 6:00 سەرلەبەیانی هەلدەستێ.

ئەو نانی بەیانی ساز دەکا ، قاوەیەک دەخواتەوە.

ئەو بە ئوتۆمبێلی خۆی دەچێ بۆ سەر کار.

ئیشەکەی سەعات 7:30 دەست پێ دەكا.

مایک لە چیشتخانەیەک ئاشپەزە.

ئەو خواردن بۆ مشتەری برسێکان ساز دەکا.

مەشتەریەکان خەڵکی چەندین وڵاتن.

ئەوان چەندەها زمانی جیاواز قسە دەکەن.

مایک دەتوانێ زۆر خەڵکی سەرورووخۆش ببینێ.

مایک شادە کاتێک کە لەگەڵ مەشتەرێکان قسە دەکا.

ب)

من بەیانان سەعات شەشی سەرلەبەیانی هەلدەستم.

من نانی بەیانی ساز دەکم و قاوەیەک دەخوامەوە.

من بە ئوتۆمبێلی خۆم دەچم بۆ سەر کار.

ئیشەکەم سەعات ‌حەوت‌ونیو دەست پێ دەكم.

من لە چیشتخانەیەک ئاشپەزم.

من خواردن بۆ مشتەری برسێکان ساز دەکم.

مەشتەریەکان خەڵکی چەندین وڵاتن.

ئەوان چەندها زمانی جیاواز قسە دەکەن.

من دەتوانم زۆر خەڵکی سەرورووخۆش ببینم.

من زۆر شادم کاتێک کە لەگەڵ مەشتەرێکان قسە دەکم.

پرسیارەکان:
1)مایک بەیانان سەعات شەشی سەرلەبەیانی وەخەبەر دێ. ئایا مایک بەیانان سەعات شەشی سەرلەبەیانی وەخەبەر دێ؟بەڵێ، مایک بەیانان سەعات 6:00 سەرلەبەیانی وەخەبەر دێ.

2) مایک قاوەیەک دەخواتەوە. ئایا مایک چایەک دەخواتەوە؟ نەخێر، مایک قاوەیەک دەخواتەوە.

3)مایک بە ئوتۆمبێلی خوی دەروا بۆ کار. ئایا مایک بە ئوتۆمبێلی خوی دەروا بۆ ئیش؟ بەڵێ، ئەو بە ئوتۆمبێلی خوی دەروا بۆ ئیش.

4)مایک ئیشەکەی سەعات حەوت‌وسی سەرلەبەیانی دەست پێ دەكا. ئایا مایک ئیشەکەی سەعات حەوتی سەرلەبەیانی دەست پێ دەكا؟ نەخێر، مایک ئیشەکەی سەعات حەوت‌وسی سەرلەبەیانی دەست پێ دەكا.

5) مایک لە چیشتخانەیەک ئاشپەزە. ئایا مایک ئاشپەزە؟ بەڵێ، مایک لە چیشتخانەیەک ئاشپەزە.

6) مەشتەریەکان خەڵکی چەندها وڵاتن. ئایا مەشتەریەکان خەڵکی یەک وڵاتن؟ نەخێر، مەشتەریەکان خەڵکی یەک وڵات نین. ئەوان خەڵکی چەندین وڵاتن.

7)مەشتەرێکان سەرورووخۆشن. ئایا مەشتەرێکان سەرورووخۆشن؟ بەڵێ ئەوان سەرورووخۆشن.

8)مایک هەست بە شادی دەکا کاتێک کە لەگەڵ مەشتەرێکان قسە دەکا. ئایا مایک هەست بە شادی دەکا کاتێک کە لەگەڵ مەشتەرێکان قسە دەکا؟ بەڵێ، مایک هەست بە شادی دەکا کاتێک کە لەگەڵ مەشتەرێکان قسە دەکا.